Velibor Viboh
Osnivač / Glavni fizioterapeut

Obrazovanje: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (dipl.physioth.) / Medicinski fakultet u Rijeci

Specijalne tehnike: Manualna terapija (Kaltenborn, McKenzie, Dr. Aleksandar Stošić), DryNeedling, Yumeiho, DNS, Medical Flossing, Neurodinamika, HUBER, Kinesiotape, EMMTech, IASTM, Tajlandska Masaža

Aleksandar "Saša" Pupić
Fizioterapeut

Obrazovanje: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike: Yumeiho, Anatomy Trains, IASTM, Tajlandska masaža, Manualna terapija (Dr. Aleksandar Stošić)

Kristina Katavić
Fizioterapeut

Obrazovanje: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike:IASTM, Yumeiho, NKT, Dry Needling, Fascijalne manipulacije, Manualna terapija (Maitland, Dr. Aleksandar Stošić)

Josip Grbanović
Fizioterapeut

Obrazovanje: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike: Manualna terapija (Kaltenborn), Kinesiotape, Bandažiranje

David Milinković

Obrazovanje: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike:NKT, Kinesiotape, Anatomy Trains, DNS, Neurodinamika

Tomislav Zalović

Obrazovanje: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike:Manualna terapija (Maitland), DNS, Trigger točke

Maria Platz Pavić

Obrazovanje: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci (bacc.physioth.)

Specijalne tehnike:Manualna limfna drenaža po dr. Vodderu, Kombinirani manualni tretman (KMT), Emmett, Mirror therapy, Radionica manualne terapije (Šitić, bacc.physioth.)

Marijana Viboh
Kozmetičar

Obrazovanje: Prirodoslovna škola „Vladimir Prelog” (smjer Kozmetičar)

Specijalne tehnike: Yumeiho, Aromaterapija, Lipo Detox, Tajlandska masaža, Cupping

Boris Božić
kineziolog
Ivana Cvjetković
Pult
Matija Belša
Prodaja i marketing / Pult

Vanjski suradnici

Mr.sc. Aleksandar Stošić, dr. med, specijalist ortoped, manualni terapeut i inovator

Stosic

 

 

 

 

 

Doktor Aleksandar Stošić rođen je u Rijeci gdje je i završio Medicinski fakultet. Stupanj magistra znanosti iz područja ortopedije stekao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom ‘Značaj određivanja težišta tijela u bolesnika s idiopatskom skoliozom’. Sudjelovao je kao predavač i voditelj vježbi dijela kolegija Specijalne teme Studija za više fizioterapeute na Medicinskom fakultetu u Rijeci te kao predavač na brojnim stručno-znanstvenim kongresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu.

prim.dr.sc. Krešimir Čavka, dr. med. specijalist radiolog

 

 

 

 

 

 

Doktor Krešimir Čavka je naš suradnik na području radiologije. Vlasnik je i osnivač Poliklinike Affidea Čavka koja se nalazi u našoj blizini. U Zavodu za radiologiju KBC Zagreb bio je zaposlen kao specijalist radiolog na dijagnostici za intervencijsku radiologiju i angiografiju do 1987. godine. Kao stipendist francuske vlade proveo je tri mjeseca u Lyonu na neuroradiologiji. Bio je voditelj jedinice za kompjutoriziranu tomografiju u Traumatološkoj klinici Zagreb i šef odjela za radiologiju u spomenutoj klinici. U to vrijeme uvedeo nove metode: mijelografiju, CT mijelografiju sa lateralnim cervikalnim pristupom u visini C1-C2 kralješka te periferne angiografije kao i artrografije.

Mr. sc. dr. dent. med. Martina Rafaj Krunić, Dr. Stomatolog

Rafaj

 

 

 

 

 

Doktoica Martina Rafaj Krunić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu kao i Stomatološki fakultet. 2003. godine je magistrirala na području Ortodoncije te otvorila vlastitu ordinaciju. Kontinuirano se educira na međunarodnim kongresima i radionicama i neprestano ulaže upravo u znanje i poznavanje novih tehnologija.

Dr. Michael Šantek

Santek

 

 

 

 

 

Dr. Michael Šantek diplomirao je 1997 godine sa Life Chiropractic CollegeWest-a, stekao titulu doktora kiropraktike te se vraća se u Zagreb, gdje otvara svoju ordinaciju na Srebrnjaku. Osim što aktivno pomaže pacijentima da se vrate u svoje svakodnevne aktivnosti, propagira zdrav način življenja i stavlja veliki naglasak na edukaciju pacijenata. Kako bi svojim pacijetnima pružao kvalitetnu i profesionalnu kiropraktičarsku uslugu kontinuirano se educira na seminarima i kongresima diljem Europe i svijeta.